دور جدید کانون ارزیابی مدیران ارشد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه از صبح دوشنبه 26 آبان ماه آغاز شده و تا اواخر آذرماه ادامه خواهد داشت. در این دور از کانون و طبق برنامه، بیش از 200 مدیر ارشد شرکت های تابعه ستاد با حضور در مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی تدبیر، فرآیند کانون ارزیابی را طی می کنند.

در همین راستا در روز اول این دور از کانون، 12 نفر از مدیران ارشد شرکت های کاغذ سبز خوزستان، توسعه و عمران امید و بهساز کاشانه در روز دوشنبه 26 آبان در کانون ارزیابی حاضر و فرآیند ارزیابی را طی نموده اند.

گفتنی است طی دستور ریاست محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حضور تمامی مدیران ارشد، میانی و کارشناسان ستاد و شرکت های تابعه در فرآیند کانونی ارزیابی الزامی است.

برچسب های این مطلب

نظرات شما


large desktopdesktoptabletphone