مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی تدبیر

مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی گروه مشاوران تدبیر، پس از طی فرآیندهای مطالعاتی و زیرساختی، از بهمن ماه 1398 و با اجرای کانون های مختلف ارزیابی مدیران شرکت های تابعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به بهره برداری رسید. هدف از تأسیس این مرکز، ارتقای سطح عملکرد و بهره وری شرکت ها از طریق انتخاب و انتصاب مدیران دارای قابلیت ‏ها و شایستگی های لازم و در گام بعد، توسعه قابلیت ‏های مدیران ارشد در سه حوزه دانش، نگرش و مهارت با توجه به اهداف و برنامه ‏های استراتژیک شرکت ها و همچنین نیازهای فراروی آن ها می‏ باشد.

درباره ما بیشتر بدانید

تازه های مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی

همه مطالب

پروژه های جاری

همه پروژه ها

آخرین کانون های ارزیابی

همه کانون ها

آخرین دوره های آموزشی

همه دوره ها

مجموعه های همکار

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
گروه توسعه اقتصادی تدبیر
گروه دارویی برکت
شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
شرکت نواندیشان کشت و صنعت تدبیر
مؤسسه دانش بنیان برکت
گروه خدمات مدیریت بصیر
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا
بنیاد برکت
شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
گروه توسعه انرژی تدبیر
گروه توسعه ساختمان تدبیر
شرکت نفت پارس
large desktopdesktoptabletphone