• alt
  • alt
  • alt
  • alt
  • alt

 

سیزدهمین نشست تخصصی کارگروه توسعه دریا محور، با حضور فرمانده قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت زدایی نیروی دریایی سپاه پاسداران برگزار شد.

در این نشست که به بررسی پلتفرم موج شکن های مردمی در سواحل جنوبی کشور اختصاص داشت، سردار قاری نیا ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های نیروی دریایی سپاه در زمینه احداث و تقویت موج شکن های سواحل مکران، فرصت های نقش آفرینی سایر نهادهای کشور نظیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در این حوزه را برشمرد.

طبق مذاکرات این نشست، ورود ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به عرصه تکمیل حلقات زنجیره ارزش موج شکن های مردمی، علاوه بر سودآوری اقتصادی، با ایجاد اشتغال قابل توجه برای اهالی بومی سواحل جنوبی کشور، رشد اقتصادی و امنیتی این مناطق را تضمین خواهد کرد.

سلسله نشست های اقتصاد دریا محور، هر هفته چهارشنبه ها به همت مرکز مطالعات راهبردی در سالن کنفرانس گروه مشاوران تدبیر برگزار می شود.


large desktopdesktoptabletphone